Strona główna » Regulamin

Regulamin

Sklep internetowy Najtańszy-Sport, działający pod adresem www.najtanszy-sport.pl, prowadzony jest przez spółkę:
 
KPB Spółka z o. o.
ul. Hagera 41
41-800 Zabrze
NIP: 6482796844
REGON: 384754767

 
1. Definicje
 
 1. Sklep Internetowy - sklep działający pod adresem www.najtanszy-sport.pl, sprzedający towary znajdujące się w jego ofercie za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Adres reklamacyjny: KPB Spółka z o. o. ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze 
 3. Dane kontaktowe: KPB Spółka z o. o. ul. Hagera 41, 41-800 Zabrze | mail: biuro@najtanszy-sport.pl | telefon: 577-464-123
 4. Czas realizacji zamówienia: czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania wybraną przez Klienta formą dostawy.
 5. Klient: pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konsument: osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 7. Dowód zakupu: faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.
 8. Podmiot realizujący płatność: zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który pośredniczy przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.
 9. Kurier: zewnętrzny w stosunku do Sklepu Internetowego podmiot, który realizuje dostawę zamówionych przez Klienta towarów z Magazynu na adres podany przez Klienta. Klient może dokonać wyboru Kuriera spośród przedsiębiorców współpracujących ze Sklepem Internetowym.
 10. Cennik dostaw: znajdujące się na dole strony najtanszy-sport.pl w zakładce dostawa.
 11. Towar: produkt, którego zakup jest możliwy poprzez Sklep.
 12. Magazyn: miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień dla Klienta.
 
2. Oferta
 
 1. Informacje znajdujące się na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach najtanszy-sport.pl, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Klient dokonuje wyboru w sposób właściwy dla danej rzeczy, określając w szczególności rozmiar, kolor, liczbę sztuk, a w razie potrzeby podając także inne specyficzne informacje.
 2. Wszystkie produkty dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, z zastrzeżeniem produktów tzw. outletowych, których ewentualne wady i uszkodzenia ujawnione są w opisie danego produktu. Niezależnie od powyższego, wszystkie produkty w Sklepie Internetowym zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Produkty oferowane w sklepie nie są przeznaczone do użytku komercyjnego (nabywca będący przedsiębiorcą w rozumieniu Art. 43 Kodeksu Cywilnego), chyba że opis produktu w sklepie internetowym www.najtanszy-sport.pl stanowi inaczej.
 4. Część oferty sklepu, zwłaszcza produkty wielkogabarytowe jest ze względów transportowych wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.
 
3. Przyjmowanie zamówień
 
 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.
 2. Klient może składać zamówienia przez 24h na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.najtanszy-sport.pl
 3. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem Internetowym.
 4. W zamówieniu Klient wskazuje:
 • zamawiane towary
 • sposób dostawy i sposób płatności
 • adres dostawy
 • aby otrzymać fakturę VAT, w danych płatnika należy podać dane do faktury podczas składania zamówienia. W przeciwnym wypadku Klient otrzyma paragon
Proces zakupu towaru:
 1. Klient po wyborze towaru w danym rozmiarze/kolorze klika ikonę „Dodaj do koszyka”.
 2. Towar (zostaje przeniesiony do koszyka, który jest widoczny w prawym górnym rogu strony. Po przerzuceniu Towaru do koszyka można kontynuować zakupy albo przejść do kasy w celu finalizacji procesu zakupu.
 3. Po wybraniu sposobu dostawy, formy płatności i przeanalizowaniu podsumowania zamówienia Klient klika „Do kasy”
 4. Klient wypełnia formularz danych do wysyłki. Na tym etapie Klient ma możliwość założenia konta w sklepie. Na stronie zakładania konta należy wprowadzić dane Klienta niezbędne do rejestracji Klienta w systemie.
 5. Zalogowany Klient uzyskuje dostęp do dodatkowych opcji w panelu Klienta, takich jak: możliwość sprawdzenia na jakim etapie jest ostatnie złożone zamówienie i historia zamówień.
 6. Złożenie zamówienia potwierdzane jest poprzez kliknięcie przycisku „Przejdź do potwierdzenia zamówienia”.
 7. Jeżeli Klient wybrał płatność online, zostanie przekierowany na portal płatności i po dokonaniu płatności jest przekierowywany do strony potwierdzającej złożenie zamówienia, z której może kontynuować zakupy lub przejść do podsumowania zamówienia.
 8. W sytuacji nieotrzymania zapłaty online przez sklep, zamówienie nie jest uznawane za prawidłowo złożone, co oznacza, że umowa nie dochodzi do skutku.
 9. Każdy etap składania zamówienia można anulować, do czasu dokonania płatności, czyli można anulować zamówienie zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania zamówień. Zamówienie którego proces nie został zrealizowany do końca uważa się za anulowane i nie będzie ono zrealizowane.
 10. Po złożeniu zamówienia, na adres poczty elektronicznej Klienta, przesłany zostanie e-mail potwierdzający złożenie zamówienia. W treści tej wiadomości Klient otrzyma zindywidualizowany numer zamówienia.
 11. Sklep internetowy może kontaktować się z Klientem na podany przez Klienta adres e-mail lub telefonicznie, na wskazany przez Klienta numer telefonu kontaktowego, w celu wyjaśnienia wątpliwości, potwierdzenia złożenia zamówienia lub we wszelkich innych kwestiach związanych z zamówieniem.
 
4. Realizacja zamówienia
 
 1. Czas otrzymania przesyłki składa się z czasu realizacji zamówienia oraz czasu dostawy, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 2. Czas dostawy jest zależny od formy wybranego sposobu dostarczenia towaru.
 3. Zamówienie składające się z towarów o różnym czasie realizacji jest wysyłane po skompletowaniu całości zamówienia, tj. po upływie najdłuższego z podanych czasów oczekiwania na towar.
 4. W przypadku płatności przelewem, powyższy termin realizacji zamówienia wydłużony zostaje o czas realizacji przelewu.
 5. W przypadku braku towaru w Magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 21 dni, licząc od dnia jej zawarcia.
 6. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 21 dni, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia.
 7. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli w magazynie zabraknie towaru lub towarów objętych zamówieniem Klienta i zamówienie ich od dostawców nie będzie możliwe w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, lub w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez wielu Klientów bądź niemożności zrealizowania zamówienia z innego powodu, Sklep Internetowy niezwłocznie skontaktuje się z Klientem (wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta lub telefonicznie), z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sklep internetowy może odmówić zawarcia umowy sprzedaży w celu ochrony swoich dóbr.
 
5. Dostępność towarów
 
 1. Obecność towaru na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Na stronach produktowych poszczególnych towarów znajdujących się w ofercie Sklepu Internetowego znajduje się informacja o dostępności tych towarów oraz czasie realizacji zamówienia.
 3. Dostawa zamówionego towaru zostanie zrealizowana tylko wtedy, kiedy zamawiany towar znajduje się w Magazynie.
 
6. Formy płatności
 
 1. Zapłaty za towary można dokonać przedpłatą na konto spółki, poprzez serwis Przelewy24.pl lub tPay.pl (operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068) - realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po otrzymaniu przez Sklep Internetowy potwierdzenia poprawnego wykonania płatności.
 2. Zapłaty za towary można również dokonać osobiście (gotówką) w sklepie oraz w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Kuriera w opcji opłaty za pobraniem. W takim wypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po sfinalizowaniu przez Kupującego procesu składania zamówienia na stronie Sklepu Internetowego.
 
7. Ceny
 
 1. Ceny na stronie Sklepu Internetowego zamieszczone przy oferowanych towarach podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena towaru podana na stronie Sklepu Internetowego w chwili składania zamówienia przez Kupującego.
 3. Kupujący ponosi koszty wybranego sposobu dostawy określone w cenniku Kosztów Dostawy wskazanym w Sklepie Internetowym w zakładce „Koszty wysyłki", które uzależnione są od wielkości i wagi zamówionego produktu oraz widoczne dla Kupującego w koszyku zakupowym i wyliczane dokładnie przed złożeniem zamówienia.
 4. Informacja o całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest po dokonaniu przez Kupującego wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 5. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 6. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży będą realizowane na zasadach dotychczasowych.
 
8. Koszt dostawy
 
 1. Na stronach produktowych wskazane zostały koszty dostawy uwzględniające najbardziej korzystną kosztowo formę dostawy przy płatności przelewem bankowym na konto Sklepu Internetowego lub szybkich płatnościach. Przy składaniu zamówienia Kupujący może wybrać dowolny inny sposób dostawy oraz inną formę płatności.
 2. Koszty dostawy zamówionych towarów zostaną automatycznie wyliczone w momencie składania zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu dostawy oraz formy płatności.
 3. Koszty dostawy oraz sposób wysyłki nie wiążą kupującego, mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 
9. Odbiór przesyłek
 
 1. W momencie odbioru przesyłki Kupujący zobowiązany jest do sprawdzenia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w obecności pracownika firmy Kurierskiej. W przypadku uszkodzenia towaru lub braku wskazanego w zamówieniu produktu należy w obecności Kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier).
 2. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko gdy usterka zostanie odkryta w obecności pracownika firmy kurierskiej.
 3. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę do lokalu Kupującego wyłącznie gdy waga przesyłki nie przekracza 30 kg. Dla zamówień o większej wadze, Kupujący zobowiązany jest do odbioru przesyłki z samochodu kuriera.
 
10. Prawo odstąpienia od umowy
 
 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym w zakładce zwroty lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 5. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 6. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 8. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowi dodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.
 9. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 10. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
 11. Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 
11. Reklamacje towarów
 
 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora danego towaru.
 2. W przypadku towaru, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Kupujący może reklamować nieprawidłowości dostarczonego towaru korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji.
 3. Kupujący reklamuje sprzęt bezpośrednio do podmiotu udzielającego gwarancji a Sklep Internetowy jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Kupujący może według swego wyboru zgłosić się do serwisu gwarancyjnego bezpośrednio albo pośrednio - za pomocą Sklepu Internetowego.
 4. Warunki oraz sposób zgłoszenia i rozpatrzenia zgłoszonych przez Kupującego nieprawidłowości, określone są w gwarancji producenta lub dystrybutora danego towaru.
 5. Otrzymanie gwarancji na zakupiony towar nie wyklucza skorzystania przez Kupującego z uprawnień przysługujących konsumentom z tytułu niezgodności towaru z umową.
 6. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, który nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego (art. 558 kc.).
 7. Sklep Internetowy w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji Kupującego i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 8. W celu złożenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć reklamowany towar wraz z opisem reklamacji.
 9. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użycia towaru, niezgodnego z informacją na ulotce lub opakowaniu.
 
12. Opinie
 
 1. Sklep Internetowy umożliwia dostęp do opinii wystawionych przez Klientów. Weryfikacja pochodzenia opinii obydwa się w ten sposób, że: opinię o produkcie może wystawić wyłącznie zarejestrowany i zalogowany Klient na stronie najtanszy-sport.pl. Następnie, przed publikacją opinii, administrator sprawdza, czy dany Klient faktycznie zakupił produkt, którego dotyczy opina. Opinie pochodzące od Klientów, które nie przejdą tej weryfikacji, nie będą udostępniane na stronie najtanszy-sport.pl.

13. Dane osobowe
 
 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora danych osobowych.
 2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych, zawarcia Umowy Sprzedaży lub dokonania Rezerwacji.
 3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
 4. Dane Osobowe Klienta udostępnione w ramach Sklepu Internetowego lub uzyskane w oparciu o aktywność Klienta w Internecie, będą przetwarzane przez Sprzedawcę w konkretnych, określonych celach wskazanych w ramach poszczególnych formularzy w ramach Sklepu Internetowego oraz opisanych szczegółowo w ramach Polityki Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.
 5. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce Polityka Prywatności dostępnej w Sklepie Internetowym.
 6. Klient rejestrując swoje konto na stronie wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Klienta poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 
14. Postanowienia końcowe
 
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 roku.
 2. Towary prezentowane na stronach produktowych Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego lub przepisów innych aktów prawnych mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania sklepu.
 4. Sklep Internetowy nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem.
 5. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.
 6. Wszystkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sklep Internetowy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 7. Sprzedawca jest uprawniony do wprowadzania zmian w Regulaminie ze skutkiem na przyszłość. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie wraz z ich ogłoszeniem na stronie internetowej Sklepu. Zmiany nie mogą naruszać praw Zamawiającego wynikających
  z Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmiany.

Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu